• ScholarGeek.org

  • ScholarGeek.org

  • ScholarGeek.org

  • ScholarGeek.org

SchoalrGeek Hebrew

ScholarGeek.org

 שמחה להודיע על  השקת מנוע החיפוש


לאיתור תכניות לימודים ומלגות בחו"ל, גם בשפה העברית


המערכת הייחודית שלנו מתחשבת ב-26 קריטריונים שמגדיר הסטודנט ומתאימה לו אוניברסיטה בהתאם לרף הקבלה שדורשת האוניברסיטה אל מול נתוניו האקדמאים של הסטודנט
. בנוסףהמערכת מתאימה גם מלגה על פי הנתונים האישיים שהזין הסטודנט.

 

 

ScholarGeek.org שמחה להודיע על מלגת "סייע לאחרים להצליח"


יינתנו 2 מלגות לימודים
מקום ראשון יזכה במלגה בסך 2000 אירו
מקום שני יזכה במלגה בסך  1000 אירו
המועד האחרון להגשת מועמדות הינו 15 בנובמבר 2014
מועד הענקת הפרס הינו 15 
 בינואר 2015
תיאור המלגה : המלגה "סייע לאחרים להצליח" פתוחה לכל אדם ללא הבדל גזע, מין, דת ואזרחות. המלגה תינתן ישירות למוסד האקדמי, עבור לימודים או הוצאות לימודים בלבד.
 
הליך הבקשה: על המועמד/ת להגיש מאמר באנגלית בנושא
 
“engaging people in pursuing higher education”
המאמר יכלול לפחות 1000 מילים ולא יותר מ- 2500 מילים.
המאמר יוגש בשם המשתמש הרשום באתר
ScholarGeek.org
לכתובת דוא"ל
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  

Follow us on linkedin
Find us on Facebook
Find us on Google